I+d

GALEGO

 

GRUPO EQEAO Grupo de Enxeñaría Química, Enerxía e Medio Ambiente é un grupo interdisciplinar no cal participan profesores das áreas de coñecemento de Enxeñaría Química e Máquinas e Motores Térmicos da Universidade de Vigo. Situado na Escola de Enxeñaría Industrial (Campus Sede), ten ampla experiencia en actividades de I + D.

 • Membros
 • Contacto: grupoeqea@uvigo.es

 

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

 

Ámbito da Enxeñaría química

 •      Análise, deseño, simulación e optimización de procesos químicos
 •      Captura de CO2. Mellora, control e seguimento
 •      Caracterización físico-química e térmica de fluídos Newtoniáns e non-Newtoniáns
 •      Procesos de separación avanzada


Ámbito da Enxeñaría Enerxética

 •      Estudo de Enerxías Renovables: produción de hidróxeno e a súa aplicación en pilas de combustible
 •      Estudo de Enerxías Renovables: Xeotérmia de baixa temperatura
 •      Análise, deseño, simulación e optimización de procesos enerxéticos
 •      Aforro e mellora da eficiencia enerxética, de instalacións industriais, residenciais e de servizos
 •      Análise termográfica de equipos, procesos, instalacións e edificacións.


Ámbito da Enxeñaría Ambiental

 •      Análise e avaliación da contaminación acústica
 •      Combustibles alternativos: Biodiésel de primeira e segunda xeración

 

MEDIOS E INSTALACIÓNS

 

Laboratorio de Enxeñaría Química

 •      Instalación experimental para a eliminación de CO2 por vía húmeda
 •      Instalación experimental para a produción de biocombustibles líquidos
 •      Equipo de análise calorimétrica de combustibles ou doutras substancias
 •      Equipo para a determinación de propiedades de transporte
 •      Equipo de cromatografía de gases


Laboratorio de Máquinas e Motores Térmicos

 •      IR termografia
 •      Enerxías Renovables: hidróxeno, xeotérmia...
 •      Instalación experimental de bomba de calor
 •      Sonómetro, luxómetro e outros equipos de medida


Outras instalacións e equipos dispoñibles

 •      Centro de Apoio Científico Tecnolóxico a Investigación (Cacti):
 •      Espectrometría de Masa Servizo plasma indutivamente acoplado (ICP-MS)
 •      Servizo de emisión óptica con plasma indutivamente acoplado Espectroscopia (ICP-s)
 •      Servizo de espectrofotometría de absorción atómica
 •      Mostra Servizo Preparación
 •      Taller Mecánico
 •      Aula UVIGO Enerxías renovables

 

 

COLABORACIÓNS

 

 

 

PRODUCIÓN CIENTÍFICA

 

Buscar en el sitio

ChETE@uvigo.es - ChETE Research Group